Maria Vancells

PASSIÓ PER COMUNICAR

PASSIÓ PER COMUNICAR

La Maria i el teatre inclusiu

El teatre és una eina fantàstica per treballar amb tothom, però les persones amb capacitats diverses, del tipus que siguin, sovint es veuen apartades de les activitats culturals quan, sens dubte, tenen molt a dir.

Els tallers de teatre per a persones amb discapacitat ofereixen un espai de joc i de creixement alhora, i ens donen l’oportunitat de donar veu a tothom, sigui com sigui. A la vegada, transformen al nostre públic, generant empatia i posant en evidència les grans capacitats d’aquestes persones.

Sovint, els reptes que han d’assolir durant la seva vida, són invisibles als nostres ulls, i si els posem en escena, si evidenciem el seu gran valor i algunes de les situacions que viuen en el seu dia a dia, això pot ajudar-los a sentir-se millor per una part, i també ens pot ajudar a nosaltres a respectar-los, valorar-los, entendre’ls i empatitzar amb ells.

Actualment, estem oferint Tallers de teatre per a persones amb capacitats diverses dins de l’oferta de tallers de l’Ajuntament de Sant Cugat, a la Casa de Cultura, i tothom és benvingut!

El teatre és una eina fantàstica per treballar amb tothom, però les persones amb capacitats diverses, del tipus que siguin, sovint es veuen apartades de les activitats culturals quan, sens dubte, tenen molt a dir.

Els tallers de teatre per a persones amb discapacitat ofereixen un espai de joc i de creixement alhora, i ens donen l’oportunitat de donar veu a tothom, sigui com sigui. A la vegada, transformen al nostre públic, generant empatia i posant en evidència les grans capacitats d’aquestes persones.

Sovint, els reptes que han d’assolir durant la seva vida, són invisibles als nostres ulls, i si els posem en escena, si evidenciem el seu gran valor i algunes de les situacions que viuen en el seu dia a dia, això pot ajudar-los a sentir-se millor per una part, i també ens pot ajudar a nosaltres a respectar-los, valorar-los, entendre’ls i empatitzar amb ells.

Actualment, estem oferint Tallers de teatre per a persones amb capacitats diverses dins de l’oferta de tallers de l’Ajuntament de Sant Cugat, a la Casa de Cultura, i tothom és benvingut!

La Maria i el teatre inclusiu

El teatre és una eina fantàstica per treballar amb tothom, però les persones amb capacitats diverses, del tipus que siguin, sovint es veuen apartades de les activitats culturals quan, sens dubte, tenen molt a dir.

Els tallers de teatre per a persones amb discapacitat ofereixen un espai de joc i de creixement alhora, i ens donen l’oportunitat de donar veu a tothom, sigui com sigui. A la vegada, transformen al nostre públic, generant empatia i posant en evidència les grans capacitats d’aquestes persones.

Sovint, els reptes que han d’assolir durant la seva vida, són invisibles als nostres ulls, i si els posem en escena, si evidenciem el seu gran valor i algunes de les situacions que viuen en el seu dia a dia, això pot ajudar-los a sentir-se millor per una part, i també ens pot ajudar a nosaltres a respectar-los, valorar-los, entendre’ls i empatitzar amb ells.

Actualment, estem oferint Tallers de teatre per a persones amb capacitats diverses dins de l’oferta de tallers de l’Ajuntament de Sant Cugat, a la Casa de Cultura, i tothom és benvingut!