Blog

El coronavirus se carga la Zorra

Semblava que les coses podien canviar però no vam ser capaços d’imaginar fins a quin punt… i em pregunto fins a on arribaran els canvis.